Vogeleiland Bliek

Op het eiland Bliek heeft zich een kleine kolonie Dwergsterns gevestigd. Dit beantwoordt aan het doel van het bieden van broedgelegenheid aan kustbroedvogels. Deze zijn afhankelijk van kale tot schaars begroeide gronden en vind je vooral  in intergetijdengebieden. Getij, wind en golven zorgen elk jaar weer voor nieuwe broedplekken. In het Haringvliet is geen eb en vloed en dus ook geen sedimentdynamiek meer. Daarom is het kunstmatige zandeiland Bliek opgespoten.