Ontwikkeling Leenheerenpolder

Een planstudie en het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de Leenheerenpolder staan gepland voor de tweede helft van 2019. De gemeente wil graag de inwoners bij deze processen  betrekken. Daarom is een klankbordgroep samengesteld met daarin de dorpsvereniging, belangenorganisaties en diverse inwoners.

De klankbordgroep adviseert over de relevante onderdelen van deze gebiedsontwikkeling, zoals de ontsluiting en de aan te leggen infrastructuur.  Royal Haskoning DHV voert een second opinion uit naar de benodigde infrastructuur. De resultaten hiervan worden begin september verwacht. Op de website van Dorpsvereniging Coorndijk staan de vastgestelde verslagen van de vergaderingen van de klankbordgroep.

De verslagen staan ook op de site van gemeente Hoeksche Waard. Ga hiervoor naar www.gemeentehw.nl > Inwoner & Bezoeker > Wonen & Leven > Gebiedsontwikkeling.