Herinrichting parkeerterrein Natuurmonumenten Nieuwendijk

Vanaf eind april 2019 zijn de werkzaamheden gestart voor de uitbreiding en herinrichting van het parkeerterrein van Natuurmonumenten naast de Veerhaven in Nieuwendijk. Al een aantal jaren heeft het parkeerterrein bij de veerhaven in Nieuwendijk te maken met een parkeertekort.

Jaarlijks maken ongeveer 50.000 bezoekers de overtocht vanaf Nieuwendijk naar het eiland Tiengemeten. Inmiddels zijn de werkzaamheden achter de rug en vinden de laatste acties plaats om het terrein af te maken. Het huidige parkeerterrein kreeg een verdubbeling aan parkeerplaatsen, van 150 naar 300. De werkzaamheden dragen ook bij aan een betere uitstraling van het huidige terrein en een betere ontsluiting van het naastgelegen natuurgebied de Tiendgorzen. Ook zorgen de getroffen maatregelen ervoor dat de sociale veiligheid op het parkeerterrein gewaarborgd blijft.

Naast uitbreiding van het parkeerterrein, is ook gesproken over de aanleg van een tijdelijke ontsluitingsweg langs de Oosterse en Westerse Laagjes. Het formele vergunningentraject is hiervoor doorlopen, maar Natuurmonumenten ziet vooralsnog af van deze optie. Zij ziet meer kansen in bereikbaarheid over het water in combinatie met meerdere opstapplaatsen. Het blijven zoeken naar mogelijkheden om de parkeer- en verkeersdruk te verminderen, is een afspraak die zij eerder met de Werkgroep Omgeving Nieuwendijk (WON) maakte.