Bouwstenen voor de Omgevingsvisie

In het afgelopen najaar hebben we met inwoners en andere betrokkenen informatie verzameld over de Hoeksche Waard.

Het resultaat hiervan – het DNA van de Hoeksche Waard – is gepresenteerd op 10 december 2018 tijdens het Waardmakers Festival.

Het DNA van het eiland, de dorpen en het buitengebied en het bestaand beleid vormen de bouwstenen voor de Omgevingsvisie. De Waardmakerteams kunnen hier straks gebruik van maken. Via onderstaande links komt u bij de bouwstenen.

  DNA VAN HET EILAND

 DNA VAN DE DORPEN EN HET BUITENGEBIED

MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN EN BESTAAND BELEID

Meer weten?

Kijk op www.waardmakers.nl. Zo maken wij samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties één omgevingsvisie van, voor en door de Hoeksche Waard. Wilt u ook meewerken en -denken aan een vitale Hoeksche Waard? U bent van harte uitgenodigd om mee te doen!